Pinnkompass
Storcirkelnavigation
Ström (Flash)
Ström (PDF)
Fyrar
Kompassindelning
Gör din egen deviationstabell och -kurva
Fyrstrecks- pejlning
Tidvatten i våra farvatten
Distans till sjöhorisonten
Kursavvikelse som sträcka
Krysspejlning
2 pejlningar & utseglad Dist.
Ta ut kurser
Så här lägger du kurser
Fartmätning
Att mäta avstånd
Styr i enslinje
Ortbestämning, två horisontella vinklar
Din naturliga pejlskiva
Tidvatten- höjder - beteckningar
Avdrift
Lod
Latitud & longitud (pdf)
Latitud & longitud animering