TALTEKNIK

Detta ska du kunna utantill.


Bokstavering

Mikrofonen bör hållas mitt för munnen. Tala in i den samt uttala varje ord klart och tydligt i jämn, lugn takt. Ord, anropssignaler m.m. som kan missuppfattas ska bokstaveras.

Bokstavera A-Z


Bokstavera Ä, Ö, Å


Bokstavera 1-0