REPETITION FÖRARINTYG 2

Det kan vara en god idé att titta på det här innan du går vidare i Lektion 2.

PEJLING, VINKELMÄTNING.

Nfb: Kunskap om och färdighet i att bestämma sin position med hjälp av ortlinjer.


Förarintyg/Lekt 7/Navigation

AVSTÅND.

Förarintyg/Lekt 9/Navigation

SJÖKORT.

NfB: Kännedom om sjökorts uppbyggnad, tillförlitlighet och de vanligaste projektionerna, om olika slag av svenska sjökort, om Kort 1 samt val av sjökort.


Förarintyg/Lekt 2/Navigation

NAUTISK LITTERATUR

NfB: Kunskap om de beteckningar och förkortningar, som är av vikt för navigering. Förarintyg/Lekt 2/Publikationer


KNOPAR

Förarintyg/Lekt 4, 5, 6, 7/Sjömanskap