LJUDSIGNALER

Fartyg skall avge ljudsignaler när de avser att lämna/anlöpa en hamn eller biflöde om detta kan tänkas påverka andra fartygs kurs och fart.

Övre bild

- Fartyg som lämnar en hamn skall avge 3 långa ljudsignaler

- Fartyg som avser gira babord för att anlöpa en hamn/biflöde skall avge 3 långa och 2 korta ljudsignaler

- Fartyg som avser gira styrbord för att anlöpa en hamn/biflöde skall avge 3 långa och 1 kort ljudsignal

Nedre bild

- Fartyg som avser att korsa en vattenväg när de har lämnat en hamn/biflöde skall avge ljudsignal som motsvarar den planerade kursändringen.

Här: jag avser gira babord resp jag avser gira styrbord.

Gå med muspekaren över bilden för att öppna kontrollpanelen

Nära hamnar, korsning av farled och kursändringar