TRAFIKMÄRKEN

Skyltar som visar att du befinner dig på en huvudled.


1. Tre exempel på skyltar som visar att det finns en huvudfarled längre fram (övre rad).

2. Tre exempel på skyltar som visar att du befinner dig på en huvudfarled (nedre).


Lämna företräde för trafiken på huvudleden.