GRUNDREGLER

Att korsa en vattenväg eller lämna/anlöpa en hamn är bara tillåtet om detta kan ske utan kollisionsrisk och utan att fartyg tvingas till kursändringar eller andra åtgärder.

Fartyg som är på väg nedströms och som måste vända uppströms för att anlöpa en hamn, skall lämna företräde åt fartyg som är på väg uppströms och som skall anlöpa samma hamn.

Småfartyg skall alltid lämna företräde åt fartyg.