TRANSPORTÖREN - VINKELMÄTNINGSINSTRUMENTETAnimeringen visar hur man mäter olika vinklar.Animeringen visar hur transportören får vridas . Läs gradantalet på kateterna med spetsen pekande nedåt eller maximalt åt sidorna.

NfB: kunskap och färdighet i att ta ut orättade kurser och bäringar.


Transportören är en rätvinklig, likbent gradskiva. Den används till att mäta vinklar i sjökort.

Gradmarkeringen börjar och slutar på en baslinje som är parallell med transportörens långsida (på vissa transportörer är långsidan baslinje).

Gradantalet är både kurs och kontrakurs, så du bör börja med att grovt uppskatta kursen.Transportören kan med hjälp av en linjal parallellförflyttas på 3 olika sätt.