INNEHÅLL

Arbetsmaterial
Vinkelmätning med transportören
Bestäm en kurs
Kurser, animering
Kurser animering 2
Övningsexempel kurser
Frivakt 121-125
Utprickning
Utprickning i farled
Utprickning av grund
Utprickning region A & B
Andra sjömärken
Sjövägsmärken
Frivakt 131-135
Nödsignaler
Gott sjömanskap
Sjövägsregler 1
Sjövägsregler 2
Delprov 1
 

E-post: rainer.weich@folkuniversitetet.se