ATT BESTÄMMA EN KURS


1. Rita ut den önskade kurslinjen i sjökortet.

2. Lägg den långa sidan av transportören på kurslinjen och parallellförflytta transportören med hjälp av linjalen till närmaste meridian.

3. Läs av vinkeln på transportörens nedre skala. Observera att det finns kurs och kontrakurs på samma skala (här 45° och 225°). Eftersom du avser segla i norostlig riktning gäller 45°.

OBS! transportörens spets ska enligt våra regler peka nedåt eller maximalt åt sidan för att du ska kunna läsa av vinkeln på den nedre skalan.