ATT TA UT EN KURS 1

Att ta ut kursen innebär att mäta vinkeln från nord till stävriktningen; d.v.s. mellan meridian och kurslinje.

Dra pekaren över bilden för att öppna kontrollpanelen