RADARSYSTEM

Bildskärmen - PPI (Plan Position Indikator) - har utvecklats från ett katodstrålerör till LCD-, TFT- och möjligen även andra slags dagljusskärmar som innebär att vi dagtid slipper fresta på synen genom att titta på skärmen via den gamla gummitratten.

Vissa s.k. färgradar presenterar ekona i olika färger. Färger som nog kan lura operatören lite eftersom de bestäms av ekostyrkan. I denna kurs benämns alla bildskärmar PPI oavsett typ.

De två huvuddelarnas placering ombord är nu inte lika bunden då koaxikalkabel har ersatt tidigare vågledare. På mindre anläggningar skyddar ibland en radom den roterande antennen.

Teknik

Arbetssätt

Radarn fungerar ungefär som ett "horisontellt ekolod". En roterande antennenhet alstrar och sänder ut radiovågspulser i en riktad smal sektor. Om ingenting finns i vägen dör så småningom pulsens energi ut. Om pulsen däremot träffar ett föremål reflekteras en del av den med betydligt svagare styrka tillbaka till antennen innan denna har hunnit vrida sig.

I mottagaredelen omvandlas och förstärks den svaga ekosignalen och går sen vidare till bildenheten. Mottagaren är avsedd för svaga ekosignaler och skyddas mot den starka utgående pulsen genom att en S/M-omkopplare stänger varje gång pulsen sänds ut och åter öppnas när pulsen har lämnat antennen. I bildenheten bearbetas sen ekot och placeras på en bildskärm där observatören vanligtvis befinner sig i centrum och ser omgivningen ur antennens fågelperspektiv.

Äldre anläggningar hade fyra huvuddelar men dagens har vanligen två.

Bildenheten består vanligen nu av bildskärm och databehandlings-enhet. Här beräknas ekosignalerna och görs om till en bild på skärmen där ekon presenteras i rätt bäring och på rätt avstånd. Pulshastigheten (ljusets hastighet 300 000 km/sek) samt tiden från sändning till mottagning är känd. Därav beräknar bildenheten avstånd till ekon. Varje gång antennen passerar fartygets långskeppslinje sänds en signal till bildenheten som ger den stävmarkeringslinje på bildskärmen varifrån riktningar beräknas.