PLOTTING 6Därmed är ekots närmaste passageavstånd CPA känt!

CPA (Closest Point of Approach) är ett ARPA-begrepp som konsekvent används i kursen.

Om CPA är stort och allt annat förblir oförändrat, uppstår ingen närsituation. Vidare plotting behövs inte. Det räcker med att noga följa upp ekot. Vad som anses vara närsituation diskuteras senare.

  • Mät sen med passaren hur långt ekot har rört sig längs spåret under dessa 3 minuter.
  • Mät hur många 3 minuterssträckor det blir från minut 0 till CPA.

Därmed är även tiden för minsta passageavstånd TCPA känd! Även här används ARPA-begreppet TCPA (Time to Closest Point of Approach). Av tiden för minsta passageavstånd - när målekot är som närmast - framgår hur lång tid operatören har på sig innan detta eko är som närmast om allt annat förblir oförändrat. Men inte hur lång tid operatören har på sig att vidta en eventuell åtgärd. Om en närsituation uppstår, avgörs bl. a av fartgens kurs och fart. Här använder vi passageavståndet inom 1 M som närsituation. En ökning av passageavståndet till 2 M anses befogad.

Därmed:

  • målekots närmaste passageavstånd (CPA), klart!
  • hur lång tid man har på sig innan ekot är där (TCPA), klart!
  • målets fart
  • målets kurs
  • eventuell undanmanöver