PLOTTING 5Plotting steg 2

Du har redan: 1. startat tidtagningen,

2. överfört ekots styrbordsvinkel och avstånd till en distinkt punkt på plottingpappret,

3. tidsmarkerat punkten med 0, samt

4. dragit ett streck lika långt som 1/10 av din fart exakt rakt ner från 0-punkten.

Minut 3

Efter precis 3 minuter fås en första vink om hur situationen utvecklas. Samtidigt börjar man också leva upp till sjövägsreglernas krav på att "antaganden inte får grundas på otillräckliga observationer"

Lägg åter bäringslinjalen och avståndsringen på ekot. Mät och notera ekots nya avstånd och styrbordsvinkel.

Sätt noga av resultatet som en ny distinkt punkt på plottingpappret. Tidsmarkera punkten med 3.

Förbind 0- och 3-minuterspunkterna och förläng strecket ett stycke förbi centrum.

Strecket är ekots relativa kurs och kommer här att kallas "spåret" Det visar i vilken rikting ekot att kommer att röra sig om allt förblir oförändrat. Sätt av på spåret var ekot kommer som närmast.

Obs! Det är när ekot har dig tvärs - inte när du har ekot tvärs. Mät avståndet därifrån till centrum.