INNEHÅLL

Radarteknik
Plotting
Plotting 2
Sjölagstiftning
Om befälhavare
Straffbestämmelser
Radar bildpresentation
Radar prestanda
Radar prestanda 2
Lobbredd & lobbhöjd
Lobbredd & lobbhöjd 2
Radarmål
Radarreflektorer
Racon
Plotting sammanfattning
Repetitionfrågor 1

E-post: rainer.weich@folkuniversitetet.se