NAVIGATION PÅ NÄTET

Rostock-Bornholm-Rostock 2011
Nu finns här gratis distanskurs VHF/SRC. Uppdateringen fortsätter.