Distansutbildningar i navigation

Bioserve erbjuder navigationsutbildning på distans. Navigationskurserna har tidigare administrerats av Folkuniversitetet. F r o m vårterminen 2022 sköts detta av Bioserve som även har producerat kurserna. Ansvariga för kursinnehållet är Christer Hanbo och Rainer Weich som även producerar läroböckerna i navigation.

Kurserna är i webbmiljö och kommunikation med lärarna sker via E-post och nätmöten. Deltagarna har obegränsad tillgång till kurserna under 3 månader. Vid behov kan en förlängning diskuteras. Kursstarten är löpande.

För info kontakta oss via E-post: info@bioserve.org

Kursens namn
Tentamen möjlig
Förkunskapskrav

Förarintyg


Ja, Nfb

Inga

Kustskepparintyg


Ja, Nfb

Förarintyg, båtpraktik dag

VHF-SRC certifikat


Ja, Nfb

Praktiskt prov

Kanalintyg CEVNI


Ja, Nfb

Minst förarintyg,, körkort för bil alternativ läkarintyg (hälsa)

Fartygsbefäl Klass VIII


Ja, högskola

Kustskepparintyg, läkarintyg för sjöfolk, VHF-certifikat, brandutbildning, ABC-sjukvård, radarpraktik

Nautisk meteorologi


Nej

Inga