Ankring (Flash)
Bogsering (Flash)
Stabilitet (Flash)
Självpassande fasta förtöjningar
Dubbelt halvslag
Dh om egen opart
Råbandsknop
Pålstek
Skotstek
Förtöja och ankra i tidvatten
Manöverprov (Flash)
Manövrering (Flash)
Spring (PDF)
Manövrera med hjälp av ankare (PDF)