German coastguard
Märkliga Flytetyg 1
Enställiga signaler
Kikare
Mörkerseende
Flaggning
Att hälsa med flaggan