Astro
  Elektronik
  Lagstiftning
  Litteratur
  Meteorologi & oceanografi
  Pilots
  Sjömanskap
  Sjösäkerhet
  Terrester
  Övrigt
  Marin historia
 
  Startsida
 

Vindhastighet: topp (30 m/s) och medelvind (22 m/s).